Iran, Pakistan open new border gateway to ease trade